De bezetting

Wanneer er in Nederland wordt gesproken over ‘de bezetting’, dan wordt gewoonlijk de periode 1940-1945 bedoeld, de tijd van het duitse Derde Rijk. Echter, met het verslaan van Duitsland ging Nederland, en heel westelijk Europa, een nieuwe bezetting in: die vanuit de Verenigde Staten. Een bezetting die zich inmiddels heeft uitgebreid tot aan de grens van Rusland …