NAVO-propaganda

Ingezonden opiniestuk n.a.v. een interview met NAVO-chef Stoltenberg in De Volkskrant van 11 juni 2016

Geachte redactie,

Meer en meer bekruipt me het gevoel dat de Volkskrant in dienst staat van de anti-russische NAVO-propaganda. Of het nu om MH17 gaat (waar Rusland steeds in de beklaagdenbank staat, mét of zónder bewijs), over de Krim (waar in een referendum, dat volgens amerikaans onderzoek [Pew Research Center] door 91% van de respondenten als vrij en eerlijk werd beoordeeld, voor afscheiding en onafhankelijkheid van Oekraïne werd gestemd en dat vervolgens vroeg om opname in de Russische Federatie – er is dus geen sprake geweest van annexatie of inlijving, zoals u steevast stelt) of om de cartoons van Collignon – Rusland wordt neergezet als dreigend gevaar.
En nu een kritiekloos interview met NAVO-chef Stoltenberg. Erger dan kritiekloos: in vrijwel elke vraag betonen Elshout en Koelé zich slippedragers van de NAVO. De hele tendentie van dit vraaggesprek is dat er méér geld moet naar de NAVO, dat er méér wapens moeten komen, méér troepenophopingen aan de russische grens, méér afschrikking.
Rusland is immers een dreiging.

In werkelijkheid is het Warschau-pact ontmanteld, met de verzekering dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden. Toen het Warschau-pact eenmaal was opgeheven wist de NAVO niet hoe snel ze moest oprukken richting Rusland. De NAVO begaf zich vervolgens in de ene na de andere oorlog, binnen en buiten Europa, geen van alle ter verdediging van een der lidstaten, maar alle agressief. NAVO is volop aanwezig in het gebied tussen Turkije en Griekenland, om bootvluchtelingen op te sporen natuurlijk, maar ook weer een stap dichter bij Rusland. Dezer dagen is Anakonda 16 bezig, de grootste NAVO-oefening sinds het zogenaamde einde van de Koude Oorlog, bij Rusland voor de deur. Anakonda 16 – wat een toepasselijke naam: als de gevreesde wurgslang kronkelt het Amerikaanse militaire apparaat, met zijn NAVO-vazallen, zich aan alle kanten om Rusland (én China!) heen.
Maar Rusland is een dreiging!

Poetin is oud-KGB-agent. Ja. En hij verliet de KGB voordat duidelijk was hoe het allemaal zou aflopen met de Sovjet Unie – een dappere stap, zou ik denken, in die vermaledijde dictatuur. Maar het wordt hem steeds nagedragen, bloedserieus, of op een wijze die bedoeld is om hem belachelijk te maken, zoals in december j.l. (2015) met zijn ‘KGB-loopje’. Hoe vaak wordt gememoreerd dat de beide Bushes én John Kerry lid waren van het elitaire en geheime genootschap Skull and Bones, dat sinds 1832 zijn leden overal op strategische posities, ook in de politiek, geplaatst weet te krijgen? Daarnaast was Bush Sr. ook nog CIA-directeur.
Maar Rusland is een dreiging, pas op!

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie bleef Rusland berooid achter. Het zocht steun bij het westen, dat zo blij was dat het communisme was verdwenen, maar kreeg nul op rekest, tenzij het akkoord ging met vergaande economische hervormingen. Die leidden tot het afschuwelijke en ontwrichtende cowboy-kapitalisme van de oligarchen. Hierover zei Helmut Schmidt jaren later dat de politiek van het IMF mede verantwoordelijk is voor de crisis in Rusland, want het ging er niet om Rusland te helpen, maar om de eigen markten te beschermen.
Rusland was immers een dreiging.

En nu kan Stoltenberg het oude NAVO-mantra weer van stal halen: afschrikking!
Maar NAVO is sinds het begin onderdeel geweest van de Amerikaanse bezetting van Europa. Toch al geen groot fan van de Amerikaanse bemoeienis met Europa schrok ik vorig jaar bij een bezoek aan Normandië van een immense kaart, waar de invasie in Europa haarscherp en schaamteloos uit de doeken wordt gedaan (Omaha Beach – zelfs de namen van de franse stranden zijn veramerikaniseerd).

In het oosten stuitten de Amerikanen op de Sovjet troepen – die barrière is inmiddels geslecht en de Amerikanen zijn nog verder doorgestoten.
Vanaf het begin is Europa voor de VS bedoeld geweest als strijdtoneel waar Rusland en Duitsland uiteengedreven moeten worden – dit wordt zonder omhaal uitgelegd  door StratFor oprichter George Friedman.
Als daarvoor een oorlog nodig is – het zij zo – er zijn er al twee voor gevoerd op Europese bodem.

Dus hoe zit het met die afschrikking en die veiligheid? Wie beschermt NAVO eigenlijk, in wiens belang staat het? Wie deelt er de lakens uit? Wie zijn straks de slachtoffers als het tot een echte confrontatie komt? Als NAVO’s “beperkte inzet van nucleaire middelen” werkelijkheid wordt?
Wie bedreigt hier wie?

Ik doe hierbij een appèl aan de Volkskrant, een appèl dat ik met groot ontzag citeer van een van ’s werelds grootste journalisten, John Pilger: “It is not enough for journalists to see themselves as mere messengers, without understanding the hidden agendas of the message and myths that surround it.”

Frank Hoek, 11 juni 2016

naschrift
De Volkskrant heeft het stuk niet gepubliceerd. “Het spijt ons uw bijdrage aan de rubriek Opinie & Debat niet te kunnen plaatsen. Omdat we dagelijks talrijke bijdragen ontvangen, zijn we niet in staat om in elk geval onze beslissing inhoudelijk toe te lichten. (…) We sturen uw bijdrage ter informatie door aan de buitenlandredactie.” Die heeft niet gereageerd.

Stuur door per e-mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *