literatuur

 • Canal, G.F. von, 1992
  Geisteswissenschaft und Ökonomie – Die wert-, preis- und geldtheoretischen Ansätze in den ökonomischen Schriften Rudolf Steiners
  Schaffhausen: Novalis Verlag
 • Dietz, F.J. et al., 1988
  Leerboek algemene economie – Micro-economie
  Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese
 • Heijman, W.J.M. et al., 1988
  Leerboek algemene economie – Macro-economie
  Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese
 • Henny, A., 1986
  Geld tussen zekerheid en risico – De rol van het goud in de geschiedenis
  Zeist: Christofoor
 • Jaarstukken, 1993
  Triodosbank NV Jaarstukken 1992
  Een kopie van de intern circulerende jaarstukken.
  Een formele publikatie was ten tijde van het schrijven van deze scriptie nog niet voorhanden.
 • Keynes, J.M., 1943
  ‘Vorschläge für eine Internationale Clearing Union (Union für den internationalen Zahlungsverkehr)’
  een duitse vertaling van Keynes’ artikel in:
  Leber, S. (ed.), 1989
  Wesen und Funktion des Geldes – zahlen, leihen und schenken im volkswirtschaftlichen Prozess
  Stuttgart: Freies Geistesleben, pp.323-349
  Sozialwissenschaftliches Forum Band 3
 • Korteweg, S. en F.A.G. Keesing, 1971
  Het moderne geldwezen – Handboek voor geldtheorie en geldpolitiek, Deel II: De techniek van het betalingsverkeer, 12de druk
  Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij
 • Lamers, H.A.J.M., 1979
  Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst?, 4de herziene druk
  Muiderberg: Dick Coutinho
 • Mees, R., 1986
  Een andere kijk op geld
  Zeist: Christofoor
 • Steiner, R., 1975
  De filosofie der vrijheid – Grondtrekken van een moderne wereldbeschouwing, 4de druk
  Katwijk aan Zee: Servire
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R., Z.J.
  Die Philosophie der Freiheit
  Dornach: Rudolf Steiner Verlag, GA 4
  recentere nederlandse uitgave
  De filosofie van de vrijheid, 1998
  Vrij Geestesleven, Zeist
  ISBN 90 6038 5276
 • Steiner, R., 1980
  Rudolf Steiner, an autobiography, 2nd ed.
  New York: Steinerbooks
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R., 1961
  Mein Lebensgang, 7de druk
  Dornach: Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, GA 28
  nederlandse vertaling
  Mijn levensweg, 1993
  Vrij Geestesleven, Zeist
  ISBN 90 6038 513 6
 • Steiner, R., 1981
  Theosofie – Inleiding tot de bovenzintuiglijke kennis van de wereld en van de bestemming van de mens, 10de druk
  Zeist: Vrij Geestesleven
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R., 1943
  Theosophie – Einführung in Übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung
  Dornach: Rudolf Steiner Verlag, GA 9
  recentere nederlandse vertaling
  Theosofie, 1994
  Vrij Geestesleven, Zeist
  ISBN 90 6038 515 2
 • Steiner, R., 1982
  Anthroposofie en het sociale vraagstuk – Drie artikelen uit 1905
  Zeist: Vrij Geestesleven
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R., 1977
  Geisteswissenschaft und Soziale Frage
  Dornach: Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, GA 34
 • Steiner, R., 1986
  Wereldeconomie – Voordrachten & vragenbeantwoordingen
  Rotterdam: Hesperia
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R., 1973
  Nationalökonomischer Kurs & Nationalökonomisches Seminar
  Dornach: Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, GA 340 en GA 341
  Wanneer een paginaverwijzing wordt voorgegaan door een ‘V’, dan duidt dit op een paginanummer uit de vragenbeantwoordingen.
  Zo duidt P.V13.4 op pagina 4 van de vragenbeantwoording bij voordracht 13.
 • Steiner, R., 1988
  De kernpunten van het sociale vraagstuk
  Zeist: Vrij Geestesleven
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R., 1920
  Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft, 2de druk
  Dornach: Rudolf Steiner Verlag, GA 23
  recentere nederlandse uitgave
  De kernpunten van het sociale vraagstuk, 2004
  Vrij Geestesleven / Christofoor, Zeist
  ISBN 90 6038 547 0
 • Steiner, R., 1992
  Sociale toekomst
  Zeist: Vrij Geestesleven
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R., 1977
  Soziale Zukunft, 2de druk
  Dornach: Rudolf Steiner Verlag, GA 332A
 • Steiner, R., z.j.
  De wetenschap van de geheimen der ziel
  Zeist: Vrij Geestesleven
  vertaald uit het Duits
  Steiner, R.
  Die Geheimwissenschaft im Umriss, Dornach: Rudolf Steiner Verlag, GA 13
  recentere nederlandse uitgave
  De wetenschap van de geheimen der ziel, 1998
  Vrij Geestesleven, Zeist
  ISBN 90 6038 529 2
 • Steiner, T., 1992
  ‘Triodosbank voldoet aan nieuwe EG-norm’
  Triodosbericht, Nr.61, p.5
 • Toekomst, 1992
  De toekomst is nu
  Zeist: Triodosbank