Corona – een alarmbel voor de biologische landbouw

Hoewel er ook andere ideeën over bestaan, wordt breed aangenomen dat het corona-virus een zoönose is: een ziektekiem die overgegaan is van dier op mens. Wanneer alles weer wat genormaliseerd is zal het niet lang duren voor er vanuit de agribusiness, wetenschap en politiek op wordt aangedrongen de landbouw verder te isoleren van de mens, om herhaling of erger te voorkomen. Dit kan de nekslag voor de biologische en met name bio-dynamische landbouw worden.

Zeer strenge hygiëne (met hygiëne op zich is natuurlijk niets mis), beperkte weidegang, ophokken van vee, preventief vaccineren, genetische modificatie – dergelijke ideeën moeten we verwachten. Maar ook zal de kunstmatige gewassenteelt (in etages in grote loodsen, met uitgeblanceerd LED-licht als vervanger voor de zon) niet stilzitten – we mogen niet onderschatten dat dergelijke ‘oplossingen’ met kracht naar voren zullen worden gebracht en dat de politiek, de uiteindelijke beslisser, geen alternatieven ziet, of maar vermoedt dat die er zouden kunnen zijn. Met een beroep op de experts (zoals voortdurend in deze crisis) zullen ze worden ingevoerd. Het dominante inzicht en bewustzijn gaan nu eenmaal niet verder dan de stof, het meet- en weegbare.

verder richting bio-industrie?

Dergelijke methoden leiden allemaal tot een verdere industrialisatie van het boerenbedrijf, grotere afhankelijkheid van investeringen, banken, agro-chemische concerns en pharmaceutische industrie. Tot verdere concentratie en schaalvergroting. De afstand tussen boer en burger wordt nóg groter, vee en gewassen raken verder verwijderd van hun natuurlijke oorsprong, het landschap en de natuurlijke omgeving worden verder verwoest.

Laten we ons in dezen geen illusies maken over het nuanceringsvermogen van de politiek. Eerder ingrijpen in de landbouw (zoals melkquotum, mestbeleid en nu weer de stikstofrechten) toont aan dat Den Haag (of Brussel) het liefst kiest voor de one size fits all aanpak: de methode die men geschikt acht voor de industriële landbouw wordt aan álle boerenbedrijven opgelegd, met hooguit een enkele marginale concessie. De biologische en bio-dynamische landbouw zal er ook aan worden onderworpen.

of omslag naar natuurlandbouw?

We kunnen deze crisis óók aanwenden om te trachten in plaats daarvan een positieve draai te geven aan de ontwikkelingen in de landbouw en de biologische en vooral bio-dynamische landbouw te stimuleren:

 • ons niet primair richten op bestrijding van ziekten, maar op versterking van de gezondheid van vee en gewas
 • levende organismen (vee en gewas, het bodemleven en ook de mens zelf) niet bestoken met chemische en synthetische stoffen, maar ondersteunen met aan de levende natuur ontleende middelen en behandelingen
 • vee en gewas zo veel mogelijk buiten, in de open lucht, om het zo veel mogelijk contact te laten houden met de krachten uit bodem en kosmos
 • het boerenbedrijf bevrijden van de knellende banden van bank en industrie en er weer een menselijk bedrijf van maken, waar gezinnen of werkgemeenschappen fatsoenlijk van kunnen leven
 • het boerenland toegankelijk houden en weer aantrekkelijk maken en zo ook de afstand tussen boer en burger weer verkleinen

afwachten is geen optie

Mijns inziens is het voor de biologische landbouwsector (niet alleen de organisaties en boeren, maar zeker ook de consumenten) een zeer urgente zaak om zich hierover gedachten te vormen.
Zich voor te bereiden op een materialistisch-industrieel offensief vanuit agribusiness, wetenschap en politiek.
Niet alleen andere plannen of oplossingen aan te dragen, maar ook zich met kracht te verzetten tegen het over een kam scheren van alle landbouwbedrijven.
En zich met kracht te verzetten tegen de materialistische expert-visies, die op geen enkele wijze rekening houden met de levende werkelijkheid achter de stof.

Hoe kunnen we dat doen?

Stuur door per e-mail

3 reacties

 1. Eric

  En dan hebben we het nog niet eens over het verdwijnen van cash dat nu in veel plaatsen (in Australië – ik weet niet hoe dat in Europa zit) niet meer wordt aangenomen. Corona geeft een prachtig excuus om geld nu geheel elektronisch the maken.

 2. Jan Diek van Mansvelt

  – Net wordt bekend gemaakt dat de beademing voor velen dodelijker was dan Corona
  – Steeds duidelijker wordt dan inenten veel zieken tot gevolg heeft (Spaanse griep van (uit?) ingeënte US soldaten, ziekte onder ingeënte Afrikaanse kinderen: maak een lijst….)
  – Steeds duidelijke wordt dat inenten de overlevingskans niet verhoogd
  – Steeds duidelijker wordt dat mensen met een gezond weerstandsvermogen minder last hebben van virussen (en andere infecties)
  – Steeds duidelijker wordt dat de chemische landbouw bodem, water en lucht en vervuilt (Zie Jelmer Buijs & Margriet Manting) en energie verspilt (zie Meino Smit)
  – Steeds duidelijke wordt dat schermcontact mensen van zichzelf en elkaar vervreemdt en dat lichamelijk contact identiteit versterkend is (levensvoorwaarde).
  – Dus juist knuffelen met de natuur is essentieel voor menswording en mens blijven: dynamische handtastelijkheid (zie alle lichaamsgerichte therapieën en het gezondmakend effect van zorgboerderijen.
  – Lock-down en 1.5 meter stimuleren autisme en zelfdoding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *