Brief aan 2de Kamer ivm spoedwet Corona

Geacht Tweede Kamerlid,

Eerdaags wordt de spoedwet voor maatregelen rondom corona in de Kamer ingebracht.
Voor mij als leek is de tekst zoals ik die onder ogen kreeg zo goed als onbegrijpelijk.
Tegelijk hoor ik de meest verontrustende berichten over dit alles, terwijl die niet of moeilijk te controleren zijn.

Ik doe daarom een beroep op u, als volksvertegenwoordiger, het volgende ten zeerste mee te nemen in uw overwegingen:

 • zorg dat deze wet een harde einddatum heeft en geen mogelijkheid tot (eindeloos) verlengen
  In de huidige situatie veranderen inzichten voortdurend, alles is nog steeds zó nieuw. Dat noopt er toe over een half jaar eventuele verdere maatregelen helemaal opnieuw te bezien en niet uit praktische overwegingen, tijdskrapte of gemakzucht maar verder te gaan met wat al is geregeld.
  Dwing de regering zijn inzichten en motieven opnieuw te formuleren.
 • zorg dat deze wet fundamentele burgerrechten niet afschaft
  Zéér verontrustende berichten gaan over gedwongen medicatie, gedwongen (medische) internering, ontheffing uit de ouderlijke macht …
  Het wetsvoorstel voor zover ik dat doorgrond lijkt tevens een vingeroefening in het vergroten van de greep op de burger, wat ik een zeer veeg teken vind.
  Waarborg de persoonlijke en lichamelijke integriteit van de burgers.
 • zorg dat onder geen beding sociale uitsluiting resultaat kan zijn van deze wet
  Wie zich niet laat testen / vaccineren wordt de toegang ontzegd tot kinderdagverblijf, verzorgingshuis,  openbaar vervoer, school, …
  De afgelopen maanden staan bol van ‘discriminatie’ en ‘racisme’ (zo ongeveer het enige wat het nieuws haalt naast corona), van uitsluiting op basis van achtergrond en afkomst.
  Laat deze wet geen grond worden om mensen uit te sluiten op basis van wereldbeeld, inzicht, overtuiging, individuele keuzes mbt gezondheid en gezondheidszorg.
 • bezie het vanuit een groter perspectief
  Ik herinner mij hoe in de jaren 60, 70 ‘ontwikkelingslanden’ door IMF en Wereldbank werden gedwongen hun economieën te hervormen. Dit bleek goed voor de internationale handel en industrie, maar de burger verviel veelal in armoede.
  Na de val van het IJzeren Gordijn werden voormalige Oostbloklanden ‘geholpen’ door westerse instituties, bij het hervormen van hun economieën. Hier waren het vooral de eigen cowboy-kapitalisten (de ‘oligarchen’) en opnieuw buitenlandse ‘investeerders’ die er garen bij sponnen. De oude communistische regimes mogen verwerpelijk zijn geweest, de reële armoede in landen als Rusland, Roemenië, Bulgarije is nu groter dan destijds.
  De diverse ‘kleurenrevoluties’ in landen als Georgië en de zgn. Arabische Lente hebben de bevolkingen geen geluk gebracht. Regimes werden vervangen door andere regimes, of erger: oorlog. Buitenlandse machten (politiek, militair, industrieel) kregen een grotere of zelfs beslissende greep op die landen. De burger werd er niet beter van, in tegendeel.
  Het omzetten van de EEG naar de EU heeft het grootbedrijf goudgeld gebracht, maar de bevolking van landen als Duitsland en Nederland is er financieel-economisch fors op achteruit gegaan.
  Hoe (wereldwijd, ook in Nederland) de ‘pandemie’ is aangepakt, met lock downs, inperking vrijheden, isolatie, heeft nu al geleid tot grootschalige werkloosheid. Tot het inzakken van de economie. Tot kaalslag in het klein en middenbedrijf, wier plaatsen nu worden ingenomen door grote bedrijven als bol.com en Amazon. Om economie en samenleving te beschermen tegen een verschrikkelijk virus worden ze gesloopt. Er zijn betere redenen om dat te doen, dunkt me, maar die hebben daar nooit toe geleid.
  Houd in het oog wie baat hebben bij deze wet. En wie niet. Cui bono?

Ik vraag u dit wetsvoorstel met wijsheid te overwegen, loyaliteit aan partij of de-mensen-aan-het-roer-die-zo-hun-best-doen geen rol te laten spelen en vóór alles het belang van de bevolking, de burger, in zijn veelzijdigheid voorop te stellen.

Hoogachtend,

Frank Hoek

Stuur door per e-mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *