Asscher en de robots

Eind september 2014 sprak minister Asscher over robotisering en het wegvallen van betaalde banen (zie o.m. de Volkskrant).

Minister Asscher wil de toenemende werkloosheid door robotisering pareren door jongeren anders voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ze moeten flexibeler worden, leren inspelen op kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit komt neer op leren heel veel energie te steken in het vinden van wisselende banen. Het vinden van werk wordt je werk op zich!

Het lijkt mij een verspilling van talent en levensgeluk en het negeren van zijn eigen constatering: het betaalde werk dat noodzakelijk is voor veel productieprocessen verdwijnt!

Wat we nodig hebben is politieke erkenning van dit verdwijnen van betaalde banen voor de massa en het loslaten van het idee dat een mens moet werken voor zijn inkomen.

Met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen wordt het mogelijk dat jongeren (en niet alleen zij) niet meer hoeven te vechten voor een plekje in het economisch systeem, maar zich kunnen richten op wat zij zelf werkelijk willen bijdragen aan de wereld.

Het is dit, of globale verpaupering ten gunste van enkele obsceen rijken.

Stuur door per e-mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *