5.1 Bretton Woods

In juli 1944 wordt in de VS de Conferentie van Bretton Woods gehouden. Het doel is een plan op te stellen om het internationale betalingsverkeer na afloop van de Tweede Wereldoorlog te herstructureren, op zo’n wijze dat de internationale arbeidsverdeling zoveel mogelijk wordt bevorderd. Er doen 44 landen mee; de Verenigde Staten en Groot-Brittanië spelen een hoofdrol. Tijdens de conferentie staan twee plannen centraal: het Amerikaanse plan-White en het Britse plan-Keynes. Men prefereert het plan-White en het plan-Keynes wordt ter zijde geschoven. Bretton Woods resulteert uiteindelijk in de oprichting van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank.
[Korteweg, 1971, pp.338-342]

In het kader van deze scriptie is het interessant het plan-Keynes nader te bekijken, omdat daarin iets is terug te vinden van Steiners idee van de associatie-economie.