3.1 Het wezen van het geld

Steiner ziet geld als een voortvloeisel uit arbeidsdeling en kapitalisme. Bij arbeidsdeling grijpt de geest in in het economische proces en schept kapitaal. Naarmate het kapitaal groeit ontstaat de behoefte aan een representant voor abstracte waarde en die wordt gevonden in geld: “[Geld] is de ware representant van door de geest in omloop gebrachte economische waarden.”
[Steiner, 1986, pp.4.5-6]

Dit geld maakt het de kapitalist mogelijk zijn kapitaal uit te lenen en maakt het de ondernemer mogelijk zijn geest, zijn talenten in de economie werkzaam te doen zijn.