2.1 Het wezen van kapitaal

Over kapitaal in z’n algemeenheid zegt Steiner dat het een gebied is dat grenst aan het economische proces. Het economische leven betreft productie, circulatie en consumptie van waren. In die zin staat ‘natuur’ op zich niet in het economische leven. ‘Natuur’ kan echter wel productief worden gemaakt door het te verbinden met menselijke arbeid.
Kapitaal is in zekere zin natuur, die door de menselijke geest is omgewerkt en weer productief kan worden gemaakt door er arbeid op aan te wenden. Het verdringt als het ware de natuur in het productieproces als aangrijpingspunt voor de arbeid. Maar in tegenstelling tot natuur kan kapitaal ook productief worden gemaakt door er de menselijke geest, talenten, op aan te wenden.

Net als ‘natuur’ staat ‘kapitaal’ op zich niet in het economische leven, maar kan wel productief worden gemaakt. Kapitaal en natuur verhouden zich ongeveer tot de economie, zoals ultra-violet en infra-rood zich verhouden tot zichtbaar licht.
[Steiner, 1986, pp.1.6-7]